Oświata
Data Temat
2017-02-17 09:22 Dotacja z JST a Refundacja z PUP
2016-02-17 05:32 likwidacja zeas
2015-11-25 10:33 Zakup nagród
2015-02-09 17:16 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- praca w ferie i wakacje
2014-03-26 09:58 dodatek stażowy dla nauczycieli
2014-02-28 11:38 Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej przedszkole
2013-12-11 05:23 wynagrodzenie dla organu prowadzącego
2013-10-31 10:29 Nowela ustawy dot. przedszkoli
2013-10-07 06:49 DOFINANSOWANIE MŁODOCIANYCH - PILNE !!!!!
2013-05-22 10:16 Organ prowadzący = dyrektor niepublicznej szkoły
2013-02-17 17:18 Zatrudnienie kucharkiw przedszkolu
2013-02-11 08:58 dowożenie uczniów niepełnosprawnych umysłowo
2012-11-25 18:59 czy dotacja przysługuje na dzieci uczęśczające po południu
2012-11-08 10:43 Przejęcie szkoły
2012-10-23 09:47 dowożenie uczniów w szkole i przedszkolu publicznym
2012-10-18 07:37 dotacja dla ucznia niepełnosprawnego w szkole publicznej
2012-09-13 09:55 pomoc de minimis
2012-04-25 08:10 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2012-03-04 08:13 Dowożenie dzieci
2012-02-05 12:34 Liczba dzieci w przedszkolu a wysokość dotacji
2012-01-23 08:08 dotacje dla szkół publicznych
2011-10-04 10:16 dowożenie uczniów niepełnosprawnych ruchowo
2011-04-27 09:33 DOTACJA DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
2011-04-14 09:40 stan liczby słuchaczy w szkołach niepublicznych
2011-03-11 16:10 dotacje dla niepublicznych szkół
2010-12-03 11:25 dotacje dla szkół