Pomoc publiczna
Data Temat
2018-12-13 07:53 Sprawozdanie z ulgi inwestycyjnej
2018-11-15 10:33 korekta zaświadczenia o pomocy de minimis
2018-11-07 08:38 wyczerpany limit krajowy pomocy de minimis w rolnictwie
2018-11-06 08:39 ulga z tytułu nabycia gruntu na współwasność
2018-05-16 10:37 Ulga inwestycyj w podatku rolnym dla rolnika Vatowca
2017-09-07 08:27 pomoc de minimis
2017-05-22 05:14 Ulga z tytułu zakupu a premia młody rolnik
2017-02-22 05:39 Ulga z tytułu nabycia, jak obliczyć?
2017-02-06 14:48 Sprawozdania o pomocy publicznej w rolnictwie
2016-11-17 06:10 umorzenie odsetek od nieterminowego rozliczenia dotacji
2016-03-25 07:05 koszty kwalifikowane
2016-03-17 07:51 Zaświadczenie o pomocy deminimis w rolnictwie
2016-01-11 06:42 ulga z tytułu zakupu ziemi a premia młody rolnik
2016-01-04 09:12 Ulga inwestycyjna - współwłasność
2015-03-16 11:16 ulga rolna
2014-05-23 08:08 odroczenie terminu zapłaty opłaty za wycięcie drzewa
2014-04-03 10:25 Szkolenie z pomocy publicznej
2013-11-29 09:44 podjęcie uchwały o pomocy regionalnej a aktualne przepisy
2013-10-07 08:29 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW MŁODOCIANYCH
2013-06-24 10:10 Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownikow mlodocianych
2012-10-31 08:38 umorzenie odsetek od zaległości podatkowej
2012-10-16 11:15 dofinansowanie młodocianych
2012-08-28 16:32 Intensywność pomocy, a ulga z tytułu zakupu gruntu
2012-03-28 07:11 Wykaz osób który udzielono ulg, odroczeń, umorzeń...
2012-03-12 07:56 ulga z tyt. utworzenia gospodarstwa rolnego
2012-02-10 06:22 pomoc regionalna
2012-01-18 07:02 sprawozdanie o zaległościach
2012-01-17 06:26 Sprawozdanie z pomocy publicznej
2011-12-30 06:25 ulga na zakup gruntów
2011-12-12 11:20 Ulga z tytułu nabycia gruntu
2011-01-26 07:21 Trudna sytuacja ekonomiczna