Pomoc materialna dla uczniów
Data Temat
2018-02-07 11:37 zapytanie do szkół
2017-09-18 03:15 Za jaki miesiąc przyznać stypendium?
2017-01-18 05:02 czy nowy wniosek
2016-11-18 18:51 liczenie dochodu
2016-11-18 06:52 uzysk i utrata dochodu
2016-09-05 12:11 Zwrot z podatku - wliczać ???
2016-06-23 06:48 wygaszanie decyzji??? Proszę o pomoc.
2016-06-01 10:47 zmiana decyzji
2016-05-05 09:21 kwota stypendium
2016-04-26 04:08 Potrzebuje porady
2016-04-20 09:44 500 +
2016-02-17 05:36 twardy orzech do zgryzienia
2016-01-14 08:54 czy stypendium socjalne z uczelni wyższej wliczać do dochod?
2015-12-02 11:07 24 lata
2015-11-25 05:47 stypendium socjalne - refundacja faktur
2015-11-19 11:47 uczeń nieletni nie uczęszcza do szkoły
2015-11-12 06:27 Jak wydac decyzję?? Pomocy!!!
2015-11-06 10:11 Czy odliczyć składkę KRUS ??????
2015-10-21 08:08 Decyzja dot. IX wydawana po 1 X, kryterium 456 czy 514??
2015-09-23 07:36 faktury a forma pieniężna
2015-09-08 10:43 Faktury w euro
2015-09-07 09:33 Decyzje wygaszające
2015-09-04 08:38 Świadczenie pielęgnacyjne
2015-09-02 08:13 Pole w dzierżawie
2015-08-31 11:05 Przyjmowanie wniosków we wrześniu a zmiany od 01.10 i 01.11.
2015-03-30 06:14 pytanie do Pana Ciszewskiego-bardzo pilne
2015-02-11 10:54 śmierć wnioskodawczyni
2015-02-10 21:03 Stypednia GOPS- POMOCY!
2014-11-18 08:53 zmiana dochodu po wydaniu decyzji
2014-09-15 18:38 działalność gospodarcza na zasadach ogólnych
2014-09-03 17:51 forma pieniężna
2014-07-08 11:08 ochrona danych osobowych
2014-07-01 18:48 wypłata stypendium po 30 czerwca-bardzo pilne
2014-04-28 05:18 archiwizacja
2014-04-22 04:16 Śmierć ucznia
2014-03-28 10:09 uzupełniające technikum dla dorosłych
2014-02-24 15:47 zasiłek
2013-12-03 07:00 termin skłądnia wniosku
2013-11-27 19:38 kryterium dochodowe - przyznanie stypendium?
2013-11-15 08:41 Tablet
2013-10-21 06:35 decyzja zmieniajaca
2013-10-17 09:04 działalność gospodarcza na zasadch ogólnych
2013-10-15 08:50 szkolenie 2013 u Pana Cieszewskiego kraków
2013-09-30 08:37 Stypendium dla słuchacza zaocznego liceum dla dorosłych?
2013-09-24 10:17 opiekun prawny
2013-09-23 11:00 złożenie wniosku
2013-09-20 11:21 kryterium dochodowe bez okoliczności
2013-09-19 10:43 gospodarstwo rolna
2013-07-22 11:12 decyzja do ponownego rozpatrzenia z SKO
2013-05-28 05:33 pytanie do P.Ciszewskiego