Dotacje
Data Temat
2018-02-20 05:43 Dotacja na ucznia z orzeczeniem
2018-01-25 07:59 Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków
2017-12-12 09:31 Korekta rozliczonej dotacji
2017-10-27 06:49 Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym - jak finansować
2017-10-19 10:28 wydatki bieżące
2017-01-30 10:20 w trakcie kontroli stwierdzono zaniżenie liczby uczniów
2016-11-24 10:59 Dotacje-wkład własny
2016-01-27 08:49 naliczenie dotacji
2015-04-01 06:00 dotacja błędnie naliczona przez jst
2014-09-19 07:03 ograniczenie liczby dzieci do dotacji
2014-09-09 07:21 przeznaczenie dotacji na zus włciciela/dyrektora
2014-07-30 07:52 Koszty remontu wspólnej łazienki - problem
2014-03-14 09:24 dotacja na niepełnosprawnego przedszkolaka
2013-09-06 07:09 Dotacja dla 2,5 letniego dziecka.
2013-04-18 05:50 Wysokość dotacji
2013-04-17 07:57 kontrola w szkole niepublicznej
2013-03-15 06:36 WYRÓWNANIE DOTACJI
2013-02-25 10:25 Zwrot niewykorzystanej dotacji
2013-01-07 13:54 zmiany w dotacjach dla prywatnych szkół
2013-01-04 23:30 pierwsza dotacja
2012-12-13 09:40 rozliczanie dotacji - liczba dzieci
2012-11-07 12:17 dotacja a podatek dochodowy od osob fizycznych
2012-11-06 11:32 Wydatki reklamowe pokrywane z dotacji
2012-11-06 11:12 wynagrodzenie dyrektora a składki ZUS
2012-10-17 09:46 dotacja dla szkoły publicznej
2012-09-20 06:40 cofnięcie dotacji
2012-08-01 05:41 zadanie publiczne -Uwzględnienie kosztów
2012-07-28 11:25 zmiana wielkości dotacji
2012-07-12 05:38 kontrola szkoły niepubliczne
2012-06-08 10:42 Dotacje dla niepublicznego oddziału przedszkolnego
2012-04-23 10:29 konto szkoły niepublicznej
2012-04-23 10:05 rozliczenie dotacji - faktury
2012-04-19 05:37 Dotacja a projekt POKL
2012-04-10 12:11 dotacja dla niepublicznych przedszkoli
2012-03-12 09:36 zwrot dotacji gminom dotującym
2012-03-06 05:31 KONTROLA ROZLICZENIA DOTACJI W PLACÓWKACH NIEPUBLICZNYCH
2012-02-29 18:28 wpłaty rodziców
2012-02-27 07:18 dotacja dla publicznego punktu przedszkolnego
2012-02-24 07:06 zatrudnienie
2012-02-17 05:37 jak naliczyc dotacje?
2012-02-16 09:35 zwrot dotacji
2012-02-05 12:38 Liczba dzieci w przedszkolu a wysokość dotacji
2012-02-01 07:37 Dotacja dla Uzup.LO dla dorosłych po 1 września 2012r
2012-01-30 10:17 wysokość dotacji
2012-01-25 19:34 Rozkiczanie faktur
2012-01-25 12:54 Rozliczanie faktur
2012-01-22 13:35 Dotacje dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych
2012-01-13 06:33 Dziecko niepełnopsrawne w niepublicznym punkcie przedszk.
2012-01-12 13:26 zmniejszenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli
2012-01-10 09:32 wydatki zaliczane do dotacji