Podatki
Data Temat
2018-01-16 11:12 Koszty doręczenia
2018-01-04 07:07 Jak opodatkować??
2018-01-03 09:09 odroczenie terminu płatnści zaległości
2018-01-03 08:30 podatek od środków transportowych
2017-12-20 06:08 sko
2017-12-13 13:06 Błędne opodatkowanie gruntu rolnego podatkiem od nier.
2017-12-12 12:01 osoba zmarła
2017-12-12 11:05 Dwóch posiadaczy
2017-12-12 10:31 opodatkowanie budynku mieszkalno-gospodarczego
2017-12-11 12:52 Uzyskanie informacji od notariusza
2017-12-11 10:41 ulga z tytułu nabycia gruntów
2017-12-11 07:26 opodatkowanie
2017-12-08 09:35 umowa dzierżawy
2017-12-08 08:59 Grunt Bi
2017-12-06 07:43 Ulga inwestycyjna
2017-11-29 09:18 Jak opodatkować grunty skalsyfikowane jako W-Ls ?
2017-11-29 06:59 ulga z tytułu nabycia gruntów
2017-11-22 11:48 ulga inwestycyjna
2017-11-21 10:46 podatek od środków transportowych
2017-11-16 06:33 Podstawa prawna dla odmowy wglądu w akta
2017-11-10 05:26 rozłożenie na raty zaległości
2017-11-06 06:52 odwołanie do sko
2017-10-27 06:01 Zawiadomienie strony
2017-10-26 07:49 umowa dzierżawy
2017-10-17 09:19 Wsr-ŁV
2017-10-13 07:48 Uchwały podatkowe
2017-10-13 04:20 PLAN URZĄDZENIA LASU
2017-09-22 01:21 podatek od środków transportowych
2017-09-14 05:27 zwrot podatku akcyzowego
2017-09-12 10:32 Podatek od nieruchomości
2017-09-12 03:32 decyzja zmieniająca - zniesienie współwłasnosci
2017-09-06 06:43 zwrot podatku akcyzowego
2017-08-21 05:55 Dzierżawa gruntu
2017-08-17 05:53 ulga z tytułu nabycia dla córki wojta??
2017-07-21 09:19 PRZEDAWNIENIA
2017-06-26 11:51 Wznowienie postępowania
2017-06-21 10:25 zwolnienie z opodatkowania drogi
2017-06-20 10:50 Opodatkowanie elektrowni wodnych
2017-06-16 10:01 Doręczenie decyzji z od 1998 roku
2017-06-14 18:46 data wszczęcia postępowania
2017-06-14 10:29 oględziny "walącego się" budynku
2017-06-02 07:23 uchylenie decyzji i wcześniejsze umorzenie podatku
2017-05-31 09:09 Dzierżawa
2017-05-26 08:02 Doręczanie korespondencji małżonkom
2017-05-22 08:38 Współwłasność
2017-05-15 10:08 Nadpłata w podatku
2017-05-10 12:07 Zmiana, wznowienie czy ustalenie
2017-05-08 09:38 Postępowania za lata wstecz a wydanie postanowienia o wszczę
2017-05-05 10:56 budynek Poczty Polskiej SA
2017-04-10 09:23 data wprowadzenia zmiany